Claudicatio

Claudicatio intermittens of wel etalage benen, is een veel voorkomende aandoening.

Bij het lopen krijgt men pijn in de kuit of in beide kuiten. Als men dan even stilstaat zakt deze pijn en kan men weer verder lopen.

In een winkelstraat kan men voor een etalage stilstaan en zo het stilstaan camoufleren.

Daar komt de naam etalage benen vandaan.

De aandoening wordt veroorzaakt door slagaderverkalking.

Hierdoor treedt er een vernauwing op in de slagader naar het been of in een slagader in het been.

Doordat mensen pijn hebben bij het lopen, gaan zij steeds minder lopen.

Door het volgen van een looptrainingsprogramma kan men goede resultaten bereiken.
Belastende vaatoperaties of dotterbehandelingen kunnen vaak op deze manier worden voorkomen.

Het is wel aan te raden om de looptraining onder begeleiding van een gecertificeerde fysiotherapeut te doen.

U kunt de vaatchirurg of huisarts vragen waar u deze looptraining kunt doen. U kunt dit ook via de zorgzoeker van www.claudicationet.nl vinden.

De resultaten van de looptraining onder begeleiding zijn erg goed en daarom komt de vergoeding van max.37 behandelingen vanaf 2017 vanuit de basisverzekering.

Locatie / medewerker(s):