Diabetes beweegprogramma

Ter verbetering van de diabeteszorg is er een beweegprogramma voor Diabetes Mellitus type 2. Het beweegprogramma begint met een screening en intake. Daarna volgt een training van 12 weken, 2 x per week, een uur, gevolgd door een meetmoment. Het vervolg is een periode van 12 weken , 1 x per week trainen gevolgd door een meetmoment. In deze periode is het de bedoelding dat U op zoek gaat naar een sport of een manier van intensief bewegen zodat U na het volgen van het beweegprogramma doorstroomt in de reguliere sport. Door deel te nemen zet u een belangrijke stap naar een gezondere leefstijl.

Doel van het beweegprogramma zijn :

  • Verbeteren van de glucosetolerantie
  • Het verlagen van de kans op diabetes complicaties
  • Afname overgewicht (BMI > 30)
  • Verbeteren bloeddruk
  • Verminderen van buikomvang > 102 cm bij mannen of > 88cm bij vrouwen
  • Verbeteren cholesterolgehalte
  • Verbeteren van uithoudingsvermogen en spierkracht

 

Locatie / medewerker(s)

• Oostburg: Lynn Suurmond