Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie voor kinderen van 0-18 jaar.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen hebben baat bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Bij de kinderfysiotherapeut:

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een zo volledig mogelijk beeld van het (motorisch niveau) van het kind krijgen. Zij verzamelt informatie van het kind via de ouders en mogelijk andere betrokkenen, onderzoekt en doet allerlei test.

De resultaten worden besproken en er wordt een behandelplan opgesteld.

De behandeling richt zich op motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, met als doel, het kind beter laten functioneren , plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies passend bij leeftijd aan te leren. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor de ouders. Samen met de kinderfysiotherapeut leert de ouder om het kind te stimuleren. Bij zuigelingen of kinderen met een ernstige handicap wordt als dat nodig is aan huis behandeld.

Duur van de behandeling:

Duur is afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of specifieke vraag

Soms volstaat alleen advies b.v. houdings en sport en schoenadvies. Soms is langer durende begeleiding nodig.

Uw kind in deskundige handen:

Wij zijn geregistreerde kinderfysiotherapeuten die na de basisopleiding fysiotherapie een uitgebreide vervolgopleiding van kinderfysiotherapie hebben gevolgd.

De kinderfysiotherapeut werkt nauw samen met jeugdarts, kinderarts, kinderrevalidatiearts, leerkracht, logopedist, ergotherapeut, intern begeleiders van school. De praktijkruimte is speciaal ingericht voor het werken met kinderen.

Verwijzing/vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die problemen bij kinderen signaleren. Soms de huisarts, de jeugdarts, kinderarts, kinderrevalidatiearts, orthopeed.

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij ons terecht. Bij langdurige begeleiding kan wel een verwijzing nodig zijn. Kosten worden vergoed vanuit de hoofdverzekering en er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigenrisico.

Voor welke aandoeningen/problemen kun u bij de kinderfysiotherapeut terecht?

 • Huilbaby’s
 • Voorkeurshouding van baby
 • Ademhalingsproblematiek
 • Afwijkend looppatroon, tenenloper
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, b.v syndroom
 • Motorische ontwikkelingsachterstand, houterig onhandig bewegen
 • Schrijfproblemen /fijne motoriek problemen
 • Cerebrale parese
 • Orthopedische (sport) klachten
 • Developmentalcoördination disorder (DCD)
 • Plexus Brachialis laesie
 • Jeugdreuma
 • Spina bifida.

Wij staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie, Dit betekend dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen.

MOBOS

MOBOS

MOBOS is opgericht in de lente van 2020. MOBOS staat voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Die samenwerking tussen kinderfysiotherapeut , logopediste en psychologen was er al door de jaren heen, maar heeft nu een officiële status. We kunnen ook een beroep doen op de kennis van de jeugdartsen en kinderartsen die werkzaam zijn in West Zeeuws-Vlaanderen.

Binnen West Zeeuws-Vlaanderen willen wij graag kinderen met complexe problemen snel, dicht bij huis en professioneel onderzoeken en zo nodig een passende behandeling en begeleiding geven. Je kunt hierbij denken aan leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, spraak-taalstoornissen, motorische problemen, emotionele en gedragsproblemen.

Bij aanmelding wordt bekeken welke onderzoeken bij dit kind nodig zijn. Na intake worden de onderzoeken bij de verschillende disciplines gestart, de betrokken specialisten leggen hun onderzoeksgegevens samen en stellen een advies en behandelplan op. Dit advies en behandelplan wordt besproken met ouders en met toestemming ook besproken met school en/of kinderdagverblijf/peuterspeelzaal. Dit advies kan ook inhouden dat er verder onderzoek nodig is bij bijvoorbeeld kinderartsen of andere gespecialiseerde artsen in het ziekenhuis of revalidatiecentrum. De kern van onze samenwerking is multidisciplinair zodat het kind een zo goed mogelijke ontwikkeling kan doormaken. Naast onze samenwerking hebben wij in de loop der jaren een nauw contact opgebouwd met leerkrachten en intern begeleiders van de verschillende scholen en de leidsters van de kinderdagverblijven/peuterspeelzalen in de regio. We proberen hen te betrekken in alle fasen va de begeleiding.

Vergoeding van fysiotherapie en logopedie wordt tot 18 jaar vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Er is wel een verwijzing van de (huis)arts nodig. De zorg die aangeboden wordt door de psychologen wordt vergoed vanuit de gemeente. Op basis van de verwijzing van de arts of gemeente kan de psycholoog een aanvraag doen tot terugbetaling van de psychologische zorgverstrekking.

Meer informatie is te vinden op de website van www.moboswzvl.nl. Aanmelden kan via de website of telefonisch. Bij vragen kunt u vanzelfsprekend terecht bij één van de professionals die aangesloten zijn bij MOBOS.

Kindermanueeltherapeut
Behandeling van een kind met handmatige therapie kan de aangewezen behandelmethode zijn indien er een functiestoornis in de nekwervelkolom van de baby aanwezig is. De aanwezigheid van een soortgelijke functiestoornis wordt vermoed, indien de baby langdurig met het hoofdje naar dezelfde zijde ligt en een sterke voorkeur heeft voor het roteren naar één zijde en / of sterk overstrekt. Ook indien een afwijkende of verwarde slaaphouding (huilend wakker worden meerdere keren per nacht) heeft kan een verkennend consult bij een kinder-manueeltherapeut verhelderend werken.

Er zijn vele oorzaken die een bepaalde voorkeurshouding en/of een overstrekking kunnen veroorzaken, indien kan worden vastgesteld dat de oorzaak ligt in een functiebeperking van de nekwervelkolom, is er een aangrijpingspunt voor behandeling. Het vaststellen en behandelen van bovenbedoelde functiestoornis is gebeurd door de kinder-manueeltherapeut. De kindermanueeltherapeut dient hiertoe ingeschreven te staan in het register van de European Workgroup for Manual Medicine (EWMM). Inschrijving in dit register waarborgt het kwaliteitsniveau middels na- en bijscholing. Dit register is ook erkend door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), zodat hier sprake is van een reguliere behandelvorm. De vergoeding van deze zorg vindt plaats vanuit de basisverzekering.