Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie voor kinderen van 0-18 jaar.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren om met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen hebben baat bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Bij de kinderfysiotherapeut:

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een zo volledig mogelijk beeld van het (motorisch niveau) van het kind krijgen. Zij verzamelt informatie van het kind via de ouders en mogelijk andere betrokkenen, onderzoekt en doet allerlei test.

De resultaten worden besproken en er wordt een behandelplan opgesteld.

De behandeling richt zich op motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, met als doel, het kind beter laten functioneren , plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies passend bij leeftijd aan te leren. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor de ouders. Samen met de kinderfysiotherapeut leert de ouder om het kind te stimuleren. Bij zuigelingen of kinderen met een ernstige handicap wordt als dat nodig is aan huis behandeld.

Duur van de behandeling:

Duur is afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of specifieke vraag

Soms volstaat alleen advies b.v. houdings en sport en schoenadvies. Soms is langer durende begeleiding nodig.

Uw kind in deskundige handen:

Wij zijn geregistreerde kinderfysiotherapeuten die na de basisopleiding fysiotherapie een uitgebreide vervolgopleiding van kinderfysiotherapie hebben gevolgd.

De kinderfysiotherapeut werkt nauw samen met jeugdarts, kinderarts, kinderrevalidatiearts, leerkracht, logopedist, ergotherapeut, intern begeleiders van school. De praktijkruimte is speciaal ingericht voor het werken met kinderen.

Verwijzing/vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die problemen bij kinderen signaleren. Soms de huisarts, de jeugdarts, kinderarts, kinderrevalidatiearts, orthopeed.

U kunt ook zonder verwijsbriefje bij ons terecht. Bij langdurige begeleiding kan wel een verwijzing nodig zijn. Kosten worden vergoed vanuit de hoofdverzekering en er wordt geen aanspraak gedaan op uw eigenrisico.

Voor welke aandoeningen/problemen kun u bij de kinderfysiotherapeut terecht?

 • Huilbaby’s
 • Voorkeurshouding van baby
 • Ademhalingsproblematiek
 • Afwijkend looppatroon, tenenloper
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, b.v syndroom
 • Motorische ontwikkelingsachterstand, houterig onhandig bewegen
 • Schrijfproblemen /fijne motoriek problemen
 • Cerebrale parese
 • Orthopedische (sport) klachten
 • Developmentalcoördination disorder (DCD)
 • Plexus Brachialis laesie
 • Jeugdreuma
 • Spina bifida.

Wij staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie, Dit betekend dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen.