Links

Fysio Fitness Aardenburg

fysiofitness aardenburg
Fysio Fitness Aardenburg

https://fysiofitnessaardenburg.nl/

Manuele therapeuten

manueeltherapeuten
Site van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapeuten.

http://manueeltherapeuten.nl/

Buteyko | Fitness tijd boeken

Lymfoedeem

lymfoedeem
Site van de Nederlandse patiëntenverenigin.

http://www.lymfoedeem.nl/

Lymfoedeem

nvfl
Site van de Nederlandse vereniging voor fysiotherapie binnen de lymfologie.

http://www.nvfl.nl/

Kinderfysiotherapie

nvfk-fysionet
Site van de Nederlandse vereniging voor fysiotherapie in de kinder- en jeugd gezondheidszorg.

http://nvfk.fysionet.nl/

Mensendieck oefentherapie

oefentherapiezvl
Site Mensendieck oefentherapie Zeeuws Vlaanderen.

http://www.oefentherapiezvl.nl/

Orofaciale fysiotherapie

nvof
Site van de kaakfysiotherapeut

http://www.nvof.nl/

Fysio-Omni

fysio-omni
Site van het samenwerkingsverband van Fysiotherapeuten in Zeeuws Vlaanderen.

http://www.fysio-omni.nl/

Samenwerkende Oedeem Fysiotherapeuten (SOF)

sofzvl
SOF is een groep van 20 Zeeuws Vlaamse oedeemfysiotherapeuten die als doel hebben de oedeemfysiotherapie in Zeeuws Vlaanderen te optimaliseren.

http://www.sofzvl.nl/

Reuma

fyranetzeeland
Site van fyranet Zeeland, het zeeuwse netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het verlenen van zorg aan patiënten met reumatische klachten.

ZonMW

zonmw
Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

http://www.zonmw.nl/nl/

Astma Fonds

longfonds
Informatie over astma, bronchitis, longemfyseem en hooikoorts.  Informatie over medicijnen en inhaleren, maar ook over activiteiten en cursussen van het Astma Fonds.

https://www.longfonds.nl/#

Vereniging Spierziekten Nederland

vsn
U treft daar honderden pagina's over spierziekten en aanverwante zaken.

http://www.vsn.nl/

Schoudernetwerk zeeland

Schoudernetwerk zeeland
Het SchouderNetwerkZeeland is een groep van 40 Zeeuwse fysiotherapeuten die als doel hebben de schouderfysiotherapie in de provincie Zeeland te optimaliseren.

http://www.snzeeland.nl

CVA en andere hart- en vaatziekten

hartstichting
De Hartstichting financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan patiënten. En zetten zich in om meer levens te redden bij een hartstilstand.

https://www.hartstichting.nl/

Parkinsonnet Zeeuws-Vlaanderen

Parkinsonnet zeeuws-vlaanderen
ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.

http://www.parkinsoninnzvl.nl/

MS zorg

ms zorg
MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten

http://www.mszorgnederland.nl

CVA vereniging Samen Verder Zeeland

cva-zeeland
De vereniging is een aanspreekpunt voor leden en mensen met vragen over CVA, in de ruimste zin. De vereniging biedt leden verder de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen, ook om elkaar steun te bieden.

http://www.cva-zeeland.nl/

Fysio.net - huiswerkfilmpjes

huiswerkfilmpjes
De instructiefilmpjes met oefeningen zijn afkomstig uit het boek Extremiteiten.

fysion.net/huiswerkfilmpjes

De Manueeltherapeut

de manueel therapeut
De Vereniging van Manueel Therapeuten.

http://www.demanueeltherapeut.net/