Neurorevalidatie bij niet-aangeboren hersenletsels (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die iemand tijdens zijn of haar leven oploopt. Deze schade kan zowel van binnenuit, als van buitenaf veroorzaakt worden. Oorzaken die van binnenuit komen, zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), M.S., Ziekte van Parkinson, een hersentumor, hersen(vlies)ontsteking of hersenbeschadiging na reanimatie. Oorzaken van buitenaf zijn bijvoorbeeld een hersenkneuzing (contusio) door een verkeersongeluk of een verwonding door een voorwerp.

Naast lichamelijke beperkingen, als gevolg van verlamming of evenwichtsstoornissen, kunnen er ook communicatieproblemen ontstaan omdat men moeite heeft met praten, schrijven, lezen, begrijpen en/of onthouden.
Er kunnen zich problemen voordoen door concentratie- of oriëntatievermindering en kunnen er psychische problemen, zoals emotionele of gedragsmatige veranderingen, ontstaan.

Neurorevalidatie richt op een zo optimaal mogelijk functioneren na Niet Aangeboren Hersenletsel. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen.

Doelstellingen:

  1. Het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waar in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziektebeelden als CVA of neurotrauma.
  2. Het leren behouden van functies, vaardigheden en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, ALS en dementie of in de chronische fase na een CVA.
  3. Het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden in allerlei situaties.
  4. Het voorkomen van complicaties. Het revalidatieproces wordt gehinderd en de kwaliteit van leven vermindert wanneer complicaties optreden.

 

De gevolgen zijn voor ieder individu anders, en kunnen in meer of mindere mate optreden. Neurorevalidatie is daarom geen receptenboek maar gebruikt een individueel gerichte zorgplan en behandeling.

Locatie / medewerker(s):

• Breskens: Irene Fierinck-Tenbroek (enkel Parkinson)
• Oostburg: Irene Fierinck-Tenbroek (enkel Parkinson) en Esmeralda Babahmetovic
• Sluis: Irene Fierinck-Tenbroek (enkel Parkinson)