Oedeemtherapie / Lymfedrainage

Het lymfestelsel is een netwerk van lymfeklieren die met elkaar in verbinding staan via lymfevaten van verschillende grootte. Concentraties van lymfklieren bevinden zich onder andere in de hals, de oksels en de liezen. Het lymfestelsel is een soort tweede vaatstelsel naast het bloedvatenstelsel.

Lymfoedeem ontstaat door gebrek aan lymfetransport. Dit kan ontstaan door een aangeboren afwijkingen of door het wegnemen of beschadiging van lymfeklieren. De lymfe afvoer is dan vaak onvoldoende geworden door bijvoorbeeld bestraling of het verwijderen van lymfeklieren.

Oedeem komt onder meer voor bij (borst)kanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfoedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval.

Met de lymfedrainage wordt door middel van speciale technieken het gehele lymfestelsel aangezet om een verbetering van de lymfeafvoer te bewerkstellen. Bij een verbetering van de afvoer zullen gifstoffen sneller afgevoerd worden waardoor er een verbetering van de celstofwisseling en daardoor van de celwerking plaats kan vinden. Doel van deze behandeling is het voorkomen dat er zich ergens afvalstoffen ophopen en daarmee voorkomen dat afwijkingen ontstaan. Bij zwellingen en acute aandoeningen kan een verbeterde afvoer van het opgehoopte vocht een versnellen van het herstel tot gevolg hebben. Bij oedemen ten gevolge van een vertraagde bloedafvoer en/of slechte vaten kan lymfedrainage zeer goede diensten bewijzen. De lymfevaten hebben ook een zenuwverbinding en door de lymfedrainage worden deze zenuwen specifiek geprikkeld. Dit heeft een algeheel gunstig effect op het lichaam.

Vaak werkt de oedeemfysiotherapeut samen met andere specialisten, zoals oncologen of chirurgen.

Locatie / medewerker(s):

• Oostburg: Fiona Hack, Maud Kuijpers
• Sluis: Fiona Hack